Sửa lỗi can't run the background program grub4dos

Sửa lỗi can't run the background program grub4dos

Nếu gặp lỗi can't run the background program khi chạy grub4dos. Bạn copy folder ra ổ đĩa D, E có dung lượng lớn hơn, rồi tiến hành chạy file exe với quyền admin là ok.

Thân.