Fix lỗi Facebook Can't validate SSL Certificate. Either it is self-signed (which will cause browser warnings) or it is invalid

Fix lỗi Facebook Can't validate SSL Certificate. Either it is self-signed (which will cause browser warnings) or it is invalid

Mình cài đặt SSL cho các website trên VPS directadmin, mình đã cài đặt xong và trình duyệt đã nhận https ok, tuy nhiên khi check trên https://www.sslshopper.com/ hoặc dùng công cụ https://developers.facebook.com/tools/debug/ thì vẫn còn bị lỗi, dẫn đến share bài lên facebook không được.


"Can't validate SSL Certificate. Either it is self-signed (which will cause browser warnings) or it is invalid"
Cách fix như sau:

Truy cập vào Hosting domainxx.xxx và vào mục SSL Certificates, kéo xuống phía dưới qúy khách sẽ thấy mục "Click Here to paste a CA Root Certificate"

Sau đó click vào và paste đoạn mã có trong 2 file COMODORSAAddTrustCA.crt và COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt vào đây, sau đó tick vào mục Use a CA CERT. Sau đó nhấn Save

Nhớ Restart lại Webserver và kiểm tra lại. Quan trọng nhất là tìm lấy 2 đoạn mã này nhé. Nó không phải là mã trong file domain.crt đâu nhé.

Thân.