Fix Lỗi Để xác minh danh sách, hãy cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Fix Lỗi Để xác minh danh sách, hãy cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Khi chỉnh sửa hoặc đăng ký mới địa chỉ Google Maps rất nhiều bạn gặp lỗi "Để xác minh danh sách, hãy cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn".  Tuy nhiên chỉnh sửa hoài vẫn bị.

Bạn có thể làm theo cách sau coi có fix được không nhé, Lúc chỉnh sửa bạn chỉ điền thành phố, mà không chọn Tỉnh/ Thành Phố

Mình đã áp dụng cách này và thành công hầu hết.

Có gì các bạn thử xem nhé.

NgocAnhITVN.Com TC Diễn Đàn Google Tại Việt Nam